Autós képzés

 A jelenlegi időszakra való tekintettel kérjük vegyétek figyelembe a következőket, mikor tanfolyamra jöttök:


 • Tanfolyamainkon a maszk viselése kötelező
 • Ülőhelyet a tanuló nem változtathat a tanóra alatt vagy közben
 • Legalább másfél méteres távolságot tartsatok egymástól
 • Hozzatok kérünk saját tollat, hiszen szükség lesz papír kitöltésére és így el tudjuk kerülni, hogy átadjatok egymásnak valamit.
 • Ha nem érzed jól magad, lázas vagy (38°) maradj otthon, tanfolyamaink folyamatosan indulnak, nem maradsz le semmiről. :)
 • Kézfertőtlenítőt helyezünk ki tantermeinkbe, mikor beléptek, kérjük használjátok ezeket.

Köszönjük megértéseteket és együttműködéseteket!

 

 

 

 

A tan­fo­lyamra je­lent­ke­zés fel­té­te­lei:


- A kötelező kor­ha­tár be­töl­tése (elmélet kezdhetősége 16 1/2 év, kresz vizsgára jelentkezés

  16 3/4 év, forgalmi vizsgára jelentkezés  17 év).

(az alábbi korhatár magyarországi területre vonatkozik, ez a korhatár külföldön eltérő lehet)


- Je­lent­ke­zési lap ki­töl­tése.


- Fel­nőtt­kép­zési és vállalkozási szer­ző­dés meg­kö­tése. Ha a je­lent­kező 18 év­nél fi­a­ta­labb, az  

  au­tós­is­ko­lá­val kö­tött szer­ző­dést a szü­lő­vel, tör­vé­nyes kép­vi­se­lő­vel is alá kell írat­nia.


- Ha va­la­mely más ka­te­gó­ri­á­ból már ren­del­ke­zik ve­ze­tői en­ge­déllyel, ak­kor a ve­ze­tői

  en­ge­dély má­so­la­tá­nak be­nyúj­tása.


- Or­vosi al­kal­mas­ság­ról szóló iga­zo­lás fénymásolatának le­adása (az eredeti bemutatása mellett),   há­zi­or­vostól, leg­alább 1. cso­portú . (Ha még nem ren­del­ke­zik ve­ze­tői en­ge­déllyel.)

 

- Személyigazolvány, lakcímkártya  fénymásolatának benyújtása.


- 45.000.- Ft tandíj részlet befizetése,

 

- 4.600.- KRESZ vizsgadíj befizetése. Szeretnénk kérni, hogy ezt az összeget pontosan hozzák nekünk. Köszönjük!

 

 

 

 

 

Alapfokú iskolai végzettséget legkésőbb az első vizsga napján igazolnia kell a tanulónak a Közlekedési Hatóságnál (a bizonyítvány bemutatásával). Ennek hiánya esetén a tanuló a következő vizsgára már nem bocsájtható.

 

Lehetőség van e-learninges (távoktatásos) formában elméleti tanfolyamot végezni.
Lásd: www.qualitat.hu/e-learning.html

E-learninges képzés
Jelentkezni bármikor lehet, a szükséges papírok és tandíj részlet leadásával.
TANFOLYAM HÉTKÖZNAPOKON(
"B" - személygépkocsi
Tanfolyam heti két alkalommal (Kedd és Csütörtök), 16.00-19.10 órakor, össz. 7 alkalom. JELENTKEZÉSETEKET KÉRÜNK OKTÓBER 22-IG ADJÁTOK LE. KÖSZÖNJÜK!
Jelentkezem 2020. október 27-én 16:00 órai indulással

Autós tanfolyam díjak

A teljes táblázat megtekintéséhez mozgasd a táblázatot vizszintesen jobbra/balra.
Megnevezés Elméleti órák száma Elmélet díja Gyakorlati órák száma Gyakorlat díja Tandíj össz. Vizsgadíjak
"B" 28 óra kresz, szerk.ism., vezetés elmélete 45.000.- Ft 29 alap- és főoktatás 144.000.- Ft 189.000.- (részletekben fizethető) 4.600.- Ft kresz, 11.000.- Ft forgalmi vizsgadíj
Megjegyzés: A tandíj 1. részlete (45.000.-Ft) a beiratkozáskor, a 2. részlete a sikeres kresz vizsga után , a fennmaradt részek a forgalmi vizsgáig esedékesek.

Elsősegély tanfolyam és vizsga annak szükséges, aki nem rendelkezik ilyen igazolással.

A jogosítvány kiállításának feltétele az elsősegély tanfolyam elvégzése.

 

 

Egyéb felmerülő költségek:
- orvosi alkalmassági vélemény (háziorvos adja ki, a mindenkori előírásoknak  

  megfelelően),
- jogosítvány kiállítása az okmányirodában (a mindenkori előírásoknak megfelelően), (első

  jogostvány ingyenes).


Igénybevehető kedvezményünk:

 • a képzés díja több részletben fizethető, a forgalmi vizsgáig.
    

Vizsgára az a tanuló bocsájtható, aki az előírt óraszámot teljesítette, hiányzás esetén azt köteles pótolni. A határidők lejárta után, melyet szerződéseinkben megtalál a tanulónk, tanfolyam ismétlés / képzés újrakezdése szükséges.

Elméleti vizsga a kötelező életkor betöltése előtt negyed évvel tehető le, gyakorlati vizsga csak a kötelező életkor betöltésével végezhető.

 

Van lehetőség egyidejűleg személygépkocsi és motoros tanfolyam elvégzésére is. Ebben az esetben a motoros képzés díjából B+A1/A2 esetén 10 % kedvezményt, B+A esetén 20% kedvezményt biztosítunk a vezetési tandíj árából.

 

Teszt gyakorlási lehetőség:

- Vizsgafelkészítő gyakorló tesztek segítségével, az autósiskola által beregisztrálva az E-titán

  rendszerébe (díja kategóriánként eltérő lehet):

 

A hatósági vizsgakérdéseket – véletlenszerűen generált kérdéssorok formájában, válaszok nélkül - használhatja a felhasználó. A tananyagok használói (a távoktatási formát választók és tanteremben tanuló társaik egyaránt) tesztek (próbavizsgák és tematikus kérdéssorok) formájában ismerkedhetnek a hatósági vizsgán előforduló kérdésekkel.

 

Kresz tanfolyamhoz nyújtott támogatás

 A Kormány 55/2018.(III.23.) Korm.rendelete, a közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatásról, 2018.07.01-jétől:

 • magyar állampolgár veheti igénybe (ill. 2011. évi CCIV. tv. 39 paragrafus 1. bek. szt.),
 • aki a sikeres alapismeretek vizsga napján a 20. életévét nem töltötte be,
 • támogatás mértéke a tanfolyam díjának és sikeres közl. alapism. vizsga díjának össz., de legfeljebb 25.000.- Ft,
 • számlákkal kell igazolni a támogatással érintett díjak megfizetését.

 

E-learning képzés

Mindazoknak akiknek nem megoldható a tantermi képzés kötött idejű

elfoglaltságain részt venni.

Az e-leraning egy elektronikus tananyag, melyet bárhonnan és bármikor el lehet érni.

 

MIÉRT VÁLASSZA A QUALITÄT AUTÓSISKOLÁT?

Első érv
  Autósiskolánk gyors és szakszerű képzést nyújt a motoros - autós - teherautós - árufuvarozói kategóriákban.
Második érv
 

Iskolánk központi elhelyezkedésű, a vasútállomás, a városi- és vidéki autóbusz pályaudvar közvetlen közelében.

Harmadik érv
  Tanfolyamokat minden igényt kielégítő időbeosztással indítunk, délelőtti - délutáni - hétvégi elfoglaltsággal.
Negyedik érv
  Tanulóink eredményesen szerepelnek mint elméleti, mint gyakorlati vizsgákon.

 

Jelentkezési lap

Amennyiben jelentkezni szeretne autósiskolánk tanfolyamaira, töltse ki jelentkezési lapunkat, melyet ide kattintva tud letölteni.

Galéria