E-learning (internetes) elméleti képzés.

   Az e-learning egy fejlett informatikai és oktatás-módszertani technológia hatékony alkalmazása a távoktatásban. Elektronikus, digitális úton közvetíti a tartalmakat, amelyekhez interneten keresztül lehet hozzáférni.

 

   Az e-learninges tanuláshoz csak egy számítógép, internetkapcsolat és egy internetes böngésző szükséges (Internet Explorer 10 v. újabb, Mozilla Firefox legfrisebb, Google Chrome legfrisebb verziók).

Nagy előnye, hogy időben rugalmas, és nincs helyhez kötvesaját időbeosztás és tempó szerint lehet előrehaladni, a tanulást bármikor meg lehet szakítani, majd folytatni tovább. Interaktív módon lehet tanulni, életszerű példák és szimulációk segítségével, a tesztek és feladatok elektronikus kitöltésén át az azonnali kiértékelésig.

 

Tanulóink külön tesztelési lehetőséggel kiegészített tananyaghoz kapnak hozzáférési lehetőséget.

 

A tanfolyam elvégzését tanusító "E-learning képzés igazolás"  megkapása után, a tanulók plusz gyakorló vizsgakérdéseket kapnak. Gyakorlási lehetőséget kapnak:  - próbavizsga, - témakör szerinti vizsga, - 3pontos kérdések szerinti gyakorlásra.

 

A hatósági vizsgakérdéseket – véletlenszerűen generált kérdéssorok formájában, válaszok nélkül - használhatja a felhasználó. A tananyagok használói (a távoktatási formát választók és tanteremben tanuló társaik egyaránt) tesztek (próbavizsgák és tematikus kérdéssorok) formájában ismerkedhetnek a hatósági vizsgán előforduló kérdésekkel.

 

   E-learning útján végezhető elméleti képzések:

 • "AM" kategória - segédmotor kerékpár,
 • "A1" , "A2", "A" kategóriák - motorkerékpár,
 • "A2" - A1-es  2 éven túli elméleti vizsgával,
 • "A" - A2-es 2 éven túli elméleti vizsgával,
 • "A1(B)" kategória - motorkerékpár személygépkocsi vezetői engedély mellett,
 • "B" kategória - személygépkocsi,
 • "C" kategória - tehergépjármű,
 • "CE" kategória - pótkocsis tehergépjármű,
 • "GKI" - árufuvarozói tanfolyam (CA, CT),
 • Motoros és személyautó képzések + elsősegély tananyag kiegészítéssel,
 • Elsősegély - Életmentés vizsgafelkészítő tananyag.

Az akkreditált tananyagok köre az angol és német nyelvű „B” kategóriás e-learning tananyagokkal bővült. A tananyagok tartalmilag, ismeretanyagaikban teljes mértékben megfelelnek a magyar nyelvű „B” kategóriás tananyagnak. Eltérés csupán ott mutatkozik, ahol az adott téma az eltérő nyelvi környezet miatt más jellegű, illetve többlet magyarázatot követelt meg. (A tandíj díja ennek megfelelően változik!)

 

 

 

   Az e-learninges képzés elkezdéséhez a következőkre van szükség:

 

 

- jelentkezési lap kitöltése,

 

 

- orvosi alkalmassági igazolás másolata, megszerzése (háziorvostól, 101-es "A1, A2, A, B" kat.-nál, 102-   es   "C, CE" kat.-nál), vagy érvényes jogosítvány másolata (kivéve AM kategória esetén,hiszen az alábbi kategóriánál a vizsgáztató szerv ezt nem kéri)

 

 

- személyigazolvány és lakcímkártya másolata

 

 

- kezdő részlet ill. kresz vizsgadíj befizetése.

 

 

A fenti papírok leadása után az autósiskola regisztrálja a tanulót, ezután a tanuló emailben kap egy hozzáférési kódot a rendszerhez.

A képzés végén a tanuló és az autósiskola is "képzés igazolást" kap emailben, amivel az autósiskola kresz vizsgára küldheti a tanulót.

 

 

    

   Képzésfajták:

Kategóriás képzések: 

- 180 napos hozzáférés / 75 óra használattal

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Általános leírás:

A tanulók esetében:

- egy fejezet akkor teljesített, ha a benne levő összes modul teljesített (valamennyi oldala  

  megtekintésre került),
- a részvizsga akkor sikeres, ha az eredménye minimum 87%,
- a teljes tananyag akkor teljesített, ha az összes fejezet és hozzá tartozó részvizsga sikeresen

  teljesített,
  a tananyag végén sikeres próbavizsgát tett (eredménye minimum 87%).

 

A modulok általános felépítése a következő:

 • a modulok a tananyag egy-egy jól körülhatárolható témakörét dolgozzák fel; minden modul oldalakból és a modul végén gyakorló tesztből áll, 
 • köszöntő: a modulban leírt tananyagrész célját és szerepét írja le,
 • a bevezetés bemutatja, hogy az adott modul milyen tananyagrészt, ismeretanyagot ölel fel,
 • ismeretátadás: az új ismeretanyagot tartalmazza korszerű interaktív formában, animációk és egyéb illusztrációs technikák és az oldalakról behívható kiegészítő információk segítségével, azon jogszabályi előírások felsorolását is, amelyek az adott tananyagrészre vonatkoznak, elolvasásuk a modul megértését segíti,
 • összefoglalás: a modulban ismertetett tananyag legfontosabb információinak tömör, címszavas összegzése.

Megnézhető Bemutatók elérhetősége:

 http://www.e-educatio.hu/e-learning/e-learning-bemutatok/

 

 

 

 

 


Kresz tanfolyamhoz nyújtott támogatás

 A Kormány 55/2018.(III.23.) Korm.rendelete, a közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatásról, 2018.07.01-jétől:

 • magyar állampolgár veheti igénybe (ill. 2011. évi CCIV. tv. 39 paragrafus 1. bek. szt.),
 • aki a sikeres alapismeretek vizsga napján a 20. életévét nem töltötte be,
 • támogatás mértéke a tanfolyam díjának és sikeres közl. alapism. vizsga díjának össz., de legfeljebb 25.000.- Ft,
 • számlákkal kell igazolni a támogatással érintett díjak megfizetését.

 

E-learning képzés

Mindazoknak akiknek nem megoldható a tantermi képzés kötött idejű

elfoglaltságain részt venni.

Az e-leraning egy elektronikus tananyag, melyet bárhonnan és bármikor el lehet érni.

 

MIÉRT VÁLASSZA A QUALITÄT AUTÓSISKOLÁT?

Első érv
  Autósiskolánk gyors és szakszerű képzést nyújt a motoros - autós - teherautós kategóriákban.
Második érv
 

Tanulóink eredményesen szerepelnek mint elméleti, mint gyakorlati vizsgákon.

Harmadik érv
  Oktatóink az Önök időbeosztásához igazodva tartják a gyakorlati vezetésüket.
 
   

 

Jelentkezési lap

Amennyiben jelentkezni szeretne autósiskolánk tanfolyamaira, töltse ki jelentkezési lapunkat, melyet ide kattintva tud letölteni.

Galéria