Egészségügyi tanfolyam

A ta­nu­ló­nak a ve­ze­tői en­ge­dély ki­adása előtt el kell vé­gez­nie egy kü­lön­álló köz­úti el­ső­se­gély­nyúj­tási tan­fo­lya­mot is, amennyi­ben ilyen vég­zett­ség­gel még nem ren­del­ke­zik.

(lsd. Mentesítések)

 

A tanfolyam (tanteremben) két alkalmas, helyszíne: Qualitat Autósiskola

(Győr, Városház tér 3.).

Előzetes feliratkozással  lehet tanfolyamot kezdeni,  maximális létszám 10 fő.

A tanfolyam díját a kezdésig  rendezni kell, a vizsga díját csekken kell befizetni.

 

 

Tankönyv az irodában vehető.

Ára: 2000 Ft (Kérjük a pontos összeget hozd)

 

vizsgát a Megyei Vöröskereszt szervezi, helyszíne: Győr, Lajta utca 38.

 

Az elsősegély vizsgáról kapott kártya alapú igazolást a Közlekedési Hatóság számára kell bemutatni, a forgalmi vizsgáig.

Egészségügyi tanfolyam díjak

A teljes táblázat megtekintéséhez mozgasd a táblázatot vizszintesen jobbra/balra.
Megnevezés Elméleti órák száma Elmélet díja Gyakorlati órák száma Gyakorlat díja Tandíj össz. Vizsgadíjak
Elsősegély 8* 45 perc 12.000.- Ft --------- --------- 12.000.- Ft(Kérjük a pontos összeget hozd) 8.200.- Ft
Megjegyzés: A tandíjat és a vizsgadíjat a tanfolyam kezdetéig kell megfizetni.

Kresz tanfolyamhoz nyújtott támogatás

 A Kormány 55/2018.(III.23.) Korm.rendelete, a közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatásról, 2018.07.01-jétől:

  • magyar állampolgár veheti igénybe (ill. 2011. évi CCIV. tv. 39 paragrafus 1. bek. szt.),
  • aki a sikeres alapismeretek vizsga napján a 20. életévét nem töltötte be,
  • támogatás mértéke a tanfolyam díjának és sikeres közl. alapism. vizsga díjának össz., de legfeljebb 25.000.- Ft,
  • számlákkal kell igazolni a támogatással érintett díjak megfizetését.

 

E-learning képzés

Mindazoknak akiknek nem megoldható a tantermi képzés kötött idejű

elfoglaltságain részt venni.

Az e-leraning egy elektronikus tananyag, melyet bárhonnan és bármikor el lehet érni.

 

MIÉRT VÁLASSZA A QUALITÄT AUTÓSISKOLÁT?

Első érv
  Autósiskolánk gyors és szakszerű képzést nyújt a motoros - autós - teherautós - árufuvarozói kategóriákban.
Második érv
 

Iskolánk központi elhelyezkedésű, a vasútállomás, a városi- és vidéki autóbusz pályaudvar közvetlen közelében.

Harmadik érv
  Tanfolyamokat minden igényt kielégítő időbeosztással indítunk, délelőtti - délutáni - hétvégi elfoglaltsággal.
Negyedik érv
  Tanulóink eredményesen szerepelnek mint elméleti, mint gyakorlati vizsgákon.

 

Jelentkezési lap

Amennyiben jelentkezni szeretne autósiskolánk tanfolyamaira, töltse ki jelentkezési lapunkat, melyet ide kattintva tud letölteni.

Galéria