Egészségügyi tanfolyam

A ta­nu­ló­nak a ve­ze­tői en­ge­dély ki­adása előtt el kell vé­gez­nie egy kü­lön­álló köz­úti el­ső­se­gély­nyúj­tási tan­fo­lya­mot is, amennyi­ben ilyen vég­zett­ség­gel még nem ren­del­ke­zik.

(lsd. Mentesítések)

 

A tanfolyam (tanteremben) két alkalmas, helyszíne: Qualitat Autósiskola

(Győr, Városház tér 3.).

Előzetes feliratkozással  lehet tanfolyamot kezdeni,  maximális létszám 15 fő.

A tanfolyam díját a kezdésig  rendezni kell, a vizsga díját csekken kell befizetni.

 

Tanfolyam e-learninges formában:

45 napos hozzáféréssel és 24 óra használattal.

Elsősegély – Életmentés című tananyag, nagy mennyiségben tartalmaz videóbejátszásokat, részben interaktív formában is.

A filmek bizonyos fokig egységes történetté állnak össze, miközben hatékonyan segítik az elsősegélynyújtással kapcsolatos elméleti és gyakorlati tudás megszerzését.

(Jelentkezni az irodában lehet, a tanfolyam díjának befizetésével!)

 

Tankönyv az irodában kölcsönözhető.

 

vizsgát a Megyei Vöröskereszt szervezi, helyszíne: Győr, Lajta utca 38.

 

Az elsősegély vizsgáról kapott kártya alapú igazolást a Közlekedési Hatóság számára kell bemutatni, a forgalmi vizsgáig.

E-learninges képzés
Rendelhető önállóan vagy az elméleti (kresz) képzéssel összevonva is.
Elsősegély
BETELT A LÉTSZÁM!!! Tanfolyam napjai: 2018. június 27-én és 28-án 15.00-18.00 órakor. Jelentkezés előzetes feliratkozással. Max. 15 fő.
Jelentkezem 2018. június 27-én 15:00 órai indulással

Egészségügyi tanfolyam díjak

A teljes táblázat megtekintéséhez mozgasd a táblázatot vizszintesen jobbra/balra.
Megnevezés Elméleti órák száma Elmélet díja Gyakorlati órák száma Gyakorlat díja Tandíj össz. Vizsgadíjak
Elsősegély 8* 45 perc 10.000.- Ft --------- --------- 10.000.- Ft 7.900.- Ft
Megjegyzés: A tandíjat és a vizsgadíjat a tanfolyam kezdetéig kell megfizetni.

E-learning képzés

Mindazoknak akiknek nem megoldható a tantermi képzés kötött idejű

elfoglaltságain részt venni.

Az e-leraning egy elektronikus tananyag, melyet bárhonnan és bármikor el lehet érni.

 

MIÉRT VÁLASSZA A QUALITÄT AUTÓSISKOLÁT?

Első érv
  Autósiskolánk gyors és szakszerű képzést nyújt a motoros - autós - teherautós - árufuvarozói kategóriákban.
Második érv
 

Iskolánk központi elhelyezkedésű, a vasútállomás, a városi- és vidéki autóbusz pályaudvar közvetlen közelében.

Harmadik érv
  Tanfolyamokat minden igényt kielégítő időbeosztással indítunk, délelőtti - délutáni - hétvégi elfoglaltsággal.
Negyedik érv
  Tanulóink eredményesen szerepelnek mint elméleti, mint gyakorlati vizsgákon.

 

Jelentkezési lap

Amennyiben jelentkezni szeretne autósiskolánk tanfolyamaira, töltse ki jelentkezési lapunkat, melyet ide kattintva tud letölteni.

Galéria