Egészségügyi képzés

A ta­nu­ló­nak a ve­ze­tői en­ge­dély ki­adása előtt el kell vé­gez­nie egy kü­lön­álló köz­úti el­ső­se­gély­nyúj­tási tan­fo­lya­mot is, amennyi­ben ilyen vég­zett­ség­gel még nem ren­del­ke­zik.

(lsd. Mentesítések)

 

A tanfolyam e-learninges formában végezhető el.

Képzések:

- 90 nap / 24 órás hozzáférés,

- póthozzáférés: 30 nap / 10 óra.

 

A tanfolyam díját a kezdésig  rendezni kell, a vizsga díját csekken kell befizetni és a vizsgára való jelentkezéskor kell leadni a Megyei Vöröskeresztnél.

  

vizsgát a Megyei Vöröskereszt szervezi, helyszíne: Győr, Nagy Imre út 28.

 

Az elsősegély vizsgáról kapott kártya alapú igazolást az okmányiroda számára kell bemutatni, a vezetői engedély kiváltásakor.

Egészségügyi tanfolyam díjak

A teljes táblázat megtekintéséhez mozgasd a táblázatot vizszintesen jobbra/balra.
Megnevezés Elméleti órák száma Elmélet díja Gyakorlati órák száma Gyakorlat díja Tandíj össz. Vizsgadíjak
Elsősegély e-learning: 90 nap / 24 óra hozzáférés 20.000.- Ft --------- --------- 20.000.- Ft 15.500.- Ft
Megjegyzés: A tandíjat a tanfolyam megkezdése előtt kell megfizetni.

Kresz tanfolyamhoz nyújtott támogatás

 A Kormány 55/2018.(III.23.) Korm.rendelete, a közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatásról, 2018.07.01-jétől:

  • magyar állampolgár veheti igénybe (ill. 2011. évi CCIV. tv. 39 paragrafus 1. bek. szt.),
  • aki a sikeres alapismeretek vizsga napján a 20. életévét nem töltötte be,
  • támogatás mértéke a tanfolyam díjának és sikeres közl. alapism. vizsga díjának össz., de legfeljebb 25.000.- Ft,
  • számlákkal kell igazolni a támogatással érintett díjak megfizetését.

 

E-learning képzés

Mindazoknak akiknek nem megoldható a tantermi képzés kötött idejű

elfoglaltságain részt venni.

Az e-leraning egy elektronikus tananyag, melyet bárhonnan és bármikor el lehet érni.

 

 
 
   

 

Galéria