GKI tanfolyam

 

A tan­fo­lyamra je­lent­ke­zés fel­té­te­lei:
- Ér­vé­nyes "C" ill. "CE" ka­te­gó­riás ve­ze­tői en­ge­dély.

- Ve­ze­tői en­ge­dély-, lakcímkártya-, személyigazolvány  má­so­la­tá­nak be­nyúj­tása.

- A je­lent­ke­zési lap ki­töl­tése.

- 1 db igazolvány típusú, színes fénykép (4*4 cm).
- Fel­nőtt­kép­zési és vállalkozási szer­ző­dés meg­kö­tése. 
- A tan­fo­lyam­díj és vizsgadíjak  be­fi­ze­té­se.

"GKI"
"GKI" -nemzetközi árufuvarozói
E-learning képzéssel! Jelentkezni bármikor lehet, a szükséges papírok bemutatásával.

GKI tanfolyam díjak

A teljes táblázat megtekintéséhez mozgasd a táblázatot vizszintesen jobbra/balra.
Megnevezés Elméleti órák száma Elmélet díja Gyakorlati órák száma Gyakorlat díja Tandíj össz. Vizsgadíjak
"GKI" alapképesítés e-learning, max. 60 óra, 60 nap 165.000.- Ft a tandíj része
Megjegyzés: A tandíjat és a vizsgadíjakat a jelentkezéskor kell fizetni.
"GKI" továbbképesítés e-learning, max. 60 óra, 60 nap 85.000.- Ft a tandíj része
Megjegyzés: A tandíjat és a vizsgadíjakat a jelentkezéskor kell megfizetni.

A GKI alap- ill. továbbképzést nálunk távoktatás formájában lehet elvégezni.

A jelentkezéshez szükséges feltételek beadása után történik a regisztráció.

A sikeres regisztrációról ill. a program eléréséről e-mailt kap a jelentkező.

Ezután érhető el interneten keresztül az oktató program.

A tanfolyam elvégzése után kap a tanuló "Igazolást" a sikeres teljesítésről. Ennek a vizsgát megelőzően min 8 munkanappal előbb kell sikerülnie. 

Csak az "Igazolással" küldhető a tanuló vizsgára.

 

Kresz tanfolyamhoz nyújtott támogatás

 A Kormány 55/2018.(III.23.) Korm.rendelete, a közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatásról, 2018.07.01-jétől:

  • magyar állampolgár veheti igénybe (ill. 2011. évi CCIV. tv. 39 paragrafus 1. bek. szt.),
  • aki a sikeres alapismeretek vizsga napján a 20. életévét nem töltötte be,
  • támogatás mértéke a tanfolyam díjának és sikeres közl. alapism. vizsga díjának össz., de legfeljebb 25.000.- Ft,
  • számlákkal kell igazolni a támogatással érintett díjak megfizetését.

 

E-learning képzés

Mindazoknak akiknek nem megoldható a tantermi képzés kötött idejű

elfoglaltságain részt venni.

Az e-leraning egy elektronikus tananyag, melyet bárhonnan és bármikor el lehet érni.

 

MIÉRT VÁLASSZA A QUALITÄT AUTÓSISKOLÁT?

Első érv
  Autósiskolánk gyors és szakszerű képzést nyújt a motoros - autós - teherautós - árufuvarozói kategóriákban.
Második érv
 

Iskolánk központi elhelyezkedésű, a vasútállomás, a városi- és vidéki autóbusz pályaudvar közvetlen közelében.

Harmadik érv
  Tanfolyamokat minden igényt kielégítő időbeosztással indítunk, délelőtti - délutáni - hétvégi elfoglaltsággal.
Negyedik érv
  Tanulóink eredményesen szerepelnek mint elméleti, mint gyakorlati vizsgákon.

 

Jelentkezési lap

Amennyiben jelentkezni szeretne autósiskolánk tanfolyamaira, töltse ki jelentkezési lapunkat, melyet ide kattintva tud letölteni.

Galéria