Mentesítések

 Az is­ko­la­ve­zető a kép­zés meg­kez­dése előtt men­te­síti az egyes tan­tár­gyak fog­lal­ko­zá­sain való rész­vé­tel alól azt a ta­nu­lót, aki a tan­tárgy­nak meg­fe­lelő szak­irá­nyú ké­pe­sí­tés­sel ren­del­ke­zik.

 

Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek,

Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetési ismeretek,

Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás, és

Elsősegélynyújtási ismeretek tantárgy hallgatása alól.  

 

Lsd. csatolt dokumentum.

 


Letölthető dokumentumok:

E-learning képzés

Mindazoknak akiknek nem megoldható a tantermi képzés kötött idejű

elfoglaltságain részt venni.

Az e-leraning egy elektronikus tananyag, melyet bárhonnan és bármikor el lehet érni.

 

MIÉRT VÁLASSZA A QUALITÄT AUTÓSISKOLÁT?

Első érv
  Autósiskolánk gyors és szakszerű képzést nyújt a motoros - autós - teherautós - árufuvarozói kategóriákban.
Második érv
 

Iskolánk központi elhelyezkedésű, a vasútállomás, a városi- és vidéki autóbusz pályaudvar közvetlen közelében.

Harmadik érv
  Tanfolyamokat minden igényt kielégítő időbeosztással indítunk, délelőtti - délutáni - hétvégi elfoglaltsággal.
Negyedik érv
  Tanulóink eredményesen szerepelnek mint elméleti, mint gyakorlati vizsgákon.

 

Jelentkezési lap

Amennyiben jelentkezni szeretne autósiskolánk tanfolyamaira, töltse ki jelentkezési lapunkat, melyet ide kattintva tud letölteni.

Galéria