Motoros tanfolyam

 

 

A tan­fo­lyamra je­lent­ke­zés fel­té­te­lei:
- A kötelező kor­ha­tár be­töl­tése.


- Je­lent­ke­zési lap ki­töl­tése.


- Fel­nőtt­kép­zési és vállalkozási szer­ző­dés meg­kö­tése. Ha a jelentkező 18 évnél fiatalabb,  az

  iskolával kötött szerződést szülővel, törvényes képviselővel is alá kell íratni.


- Ha va­la­mely más ka­te­gó­ri­á­ból már ren­del­ke­zik ve­ze­tői en­ge­déllyel, ak­kor a ve­ze­tői

  en­ge­dély má­so­la­tá­nak be­nyúj­tása.


- Or­vosi al­kal­mas­ság­ról szóló iga­zo­lás fénymásolatának le­adása (eredeti bemutatása mellett),       há­zi­or­vostól, leg­alább 1. cso­portú (tantermi képzésnél, a tanfolyam kezdést követően is

  lehetséges),

  kivéve  AM kategória esetén ill. ha van érvényes vezetői engedély valamely kategóriából.

 

- Személyigazolvány és lakcímkártya fénymásolatának benyújtása.


- Az el­mé­leti tan­fo­lyam­ díj be­fi­ze­té­se. 

 

 

Alapfokú iskolai végzettséget legkésőbb az első vizsga napján igazolnia kell a tanulónak a Közlekedési Hatóságnál (a bizonyítvány bemutatásával). Ennek hiánya esetén a tanuló a következő vizsgára már nem bocsájtható. Kivéve AM kategória esetén.

 

Kategóriák:

"AM" (automata ill. váltós) - segédmotor kerékpár,  -50cm3-ig, max. 4 kw és 45 km/h      

            teljesítményű két- és    

            háromkerekű jármű, 13,5 éves kortól.

 

"A1" - motorkerékpár, -125 cm3, max. 11 kw teljesítményű kétkerekű motorkerékpár,

           15,5 éves kortól.

 

"A1(B)" - A1 kategória B jogosítvány megléte mellett, 17 éves kortól.

 

"A2" - motorkerékpár, 395 cm3 -től, 25-35 kw teljesítményű oldalkocsi nélküli    

           motorkerékpár,  max. 0,2 kw/kg arány,  17,5 éves kortól.

 

"A2(A1,2-)" - A1 két éven belüli elméleti vizsgával, 400 cm3 -től, 25-35 kw teljesítményű

                       oldalkocsi nélküli motorkerékpár, max. 0,2 kw/kg arány, 18 éves kortól.

 

"A2(A1,2+)" - A1 két éven túli elméleti vizsgával, 400 cm3 -től, 25-35 kw teljesítményű

                       oldalkocsi nélküli motorkerékpár, max. 0,2 kw/kg arány, 18 éves kortól.

 

"A" - oldalkocsi nélküli motorkerékpár  595  cm3 -től,  min. 40 kw teljesítményű jármű,

         23, 5 éves kortól.

 

"A(Ak, A2, 2-)" - Ak, A2 két éven belüli elméleti vizsgával, 595 cm3 -től, min. 40 kw

                            teljesítményű jármű, 24 éves kortól.

 

"A(Ak, A2, 2+)" - Ak, A2 két éven túli gyakorlati vizsgával, 595 cm3 -től, min. 40 kw

                             teljesítményű jármű, 20 éves kortól.

 

"A(A1)" - A1 két éven belüli elméleti vizsgával, 595 cm3 -től, min. 40 kw teljesítményű

                 jármű, 24 éves kortól.

 

"A(A1)" - A1 két éven túli elméleti vizsgával, 595 cm3 -től, min. 40 kw teljesítményű

                 jármű, 24 éves kortól.

 

 

 Lehetőség van e-learninges (távoktatásos) formában elméleti tanfolyamot végezni.

Lásd: www.qualitat.hu/e-learning.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-learninges képzés
"AM" - segédmotor-kerékpár - 50 cm3, "A1" - motorkerékpár -125 cm3 -ig, "A1" - "B" jogosítvány megléte mellett, "A2" motorkerékpár 395 cm3 -től, "A"- motorkerékpár 595 cm3-től, "A2" - A1 két éven túli elméleti vizsgával, 400 cm3 -től, "A" - A2, Ak két éven túli elméleti vizsgával, 595 cm3 -től, "A" - A1 két éven túli elméleti vizsgával, 595 cm3 -től
Jelentkezni bármikor lehet, a szükséges papírok és tandíj részlet leadásával.

Motoros tanfolyam díjak

A teljes táblázat megtekintéséhez mozgasd a táblázatot vizszintesen jobbra/balra.
Megnevezés Elméleti órák száma Elmélet díja Gyakorlati órák száma Gyakorlat díja Tandíj össz. Vizsgadíjak
AM (automata ill. váltós) 16 óra kresz és vezetés elmélet 28.000.- Ft 4 óra alap- és 6 óra főoktatás 30.000.- Ft 58.000.- Ft 4.600.- Ft kresz, 3.600.- Ft rutin, 3.600.- Ft forgalmi vizsgadíj
Megjegyzés: A tandíj részleteit az elmélet és a vezetés elején, a vizsgadíjakat az aktuális vizsga előtt kell fizetni.
A1 22 óra kresz, szerk. és üzem. ism., vezetés elmélete 45.000.- Ft 6 óra alap- és 10 óra főoktatás 50.000.- Ft 95.000.- Ft 4.600.- Ft kresz, 4.700.- Ft rutin, 11.000.- Ft forgalmi vizsga díj
Megjegyzés: A gyakorlati vezetés díját két részletben lehet fizetni, a vezetés folyamán.
A1(B) 1 ó kresz, 1 ó szerk.ism., 1 ó vezetés elmélet 28.000.- Ft 1 ó alap- és 1 ó főoktatás 20.000.- Ft 48.000.- Ft 4.600.- Ft kresz , 11.000.- Ft forgalmi vizsgadíj
Megjegyzés: Az elméleti díjat a jelentkezéskor, a fennmaradt összeget a forgalmi vizsgáig esedékes fizetni.
A2 22 óra kresz. szerk. ism., vezetés elmélete 45.000.- Ft 6 ó alap- és 10 ó főoktatás 55.000.- Ft 100.000.- Ft 4.600.- Ft kresz, 4.700.- Ft rutin, 11.000.- Ft forgalmi vizsgadíj
Megjegyzés: A gyakorlat díját két részletben lehet fizetni a forgalmi vizsgáig.
A2(A1) ----- ----- 4 ó rutin-, 8 ó forgalmi vezetés 65.000.- Ft 65.000.- Ft 4.700.- Ft rutin, 11.000.- Ft forgalmi vizsgadíj
Megjegyzés: A tandíj teljes összegét a jelentkezéskor kell fizetni.
A 22 óra kresz, szerk.ism., vezetés elmélet 45.000.- Ft 10 ó alap-, 16 ó főoktatás 93.000.- Ft 138.000.- Ft 4.600.- Ft kresz, 4.700.- Ft rutin, 11.000.- Ft forgalmi vizsgadíj
Megjegyzés: A gyakorlati vezetés díja két részletben fizethető, a forgalmi vizsgáig.
A(A2) ---- ---- 4 óra alap- és 6 óra főoktatás 65.000.- Ft 65.000.- Ft 4.700.- Ft rutin, 11.000.- Ft forgalmi vizsgadíj
Megjegyzés: A tandíj teljes összegét a jelentkezéskor kell fizetni.
A(A1) ------------- ------------- 6 óra alap- és 10 óra főoktatás 85.000.- Ft 85.000.- Ft 4.700.- Ft rutin, 11.000.- Ft forgalmi vizsgadíj
Megjegyzés: A tandíjat a jelentkezéskor kell fizetni.
A2(A1) 3 ó kresz, szerk. ism. és vez.elm. 30.000.- Ft 2 ó alap, 6 ó főoktatás 35.000.- Ft 65.000.-Ft 4.600.- Ft kresz, 4.700.- Ft rutin, 11.000.- Ft forg. vizsgadíj
Megjegyzés: A tandíjat az elmélet és a gyakorlat kezdetén kell fizetni.
A(A2) 3 ó kresz, szerk.ism., vez. elmélet 25.000.- Ft 2 ó alap-, 6 ó főoktatás 40.000.- Ft 65.000.- Ft 4.600.- Ft kresz, 4.700.- Ft rutin, 11.000.- Ft forg. vizsgadíj.
Megjegyzés: A tandíjakat az elmélet és gyakorlat kezdetén kell fizetni.
A(A1) 3 ó kresz, szerk.ism., vez. elmélet 30.000.- Ft 4 ó alap-, 6 ó főoktatás 45.000.- Ft 75.000.- Ft 4.600.- Ft kresz, 4.700.- Ft rutin, 11.000.- Ft forg. vizsgadíj
Megjegyzés: A tandíjakat az elmélet és gyakorlat kezdetén kell fizetni.

Igénybevehető kedvezményeink: 

 

   - tankönyv használat,

 

   - motor használat.

 

Egyéb felmerülő költségek:

 - orvosi alkalmassági vélemény (háziorvos adja ki a mindenkori előírásoknak

   megfelelően),

 - jogosítvány kiállítása az okmányirodában (a mindenkori előírásoknak megfelelően), (első  

   jogosítvány ingyenes).

 

Lehetőség van iskolánknál csak elméleti vagy csak gyakorlati képzést igénybe venni.

Ennek díja eltérő lehet.

 

Van lehetőség  "Motoros" tanfolyam végzésével egyidejűleg  "B" kategóriás képzést is igénybe venni. Ebben az esetben a motoros képzés díjából B+A1/A2 esetén 10% kedvezményt, B+A esetén 20% kedvezményt biztosítunk.

 

Elsősegély tanfolyam és vizsga annak szükséges, aki nem rendelkezik ilyen igazolással.

A vizsgaigazolás kiállításának feltétele az elsősegély tanfolyam elvégzése. 

 

 

Vizsgára az a tanuló bocsájtható, aki az előírt óraszámot teljesítette, hiányzás esetén azt pótolni kell. 

Elméleti vizsga a kötelező életkor betöltése előtt negyed évvel tehető le, gyakorlati vizsga csak a kötelező életkor betöltésével végezhető.

 

Ha az "AM" kategóriás képzés gyakorlati oktatása automata váltós segédmotorral történik,

akkor a jogosítvány is csak ilyen kikötéssel lesz érvényes. 

 

Teszt gyakorlási lehetőség: 

 

- Vizsgafelkészítő gyakorló tesztek segítségével, az autósiskola által beregisztrálva az E-titán

  rendszerébe (díja kategóriánként eltérő lehet).

A hatósági vizsgakérdéseket – véletlenszerűen generált kérdéssorok formájában, válaszok nélkül - használhatja a felhasználó. A tananyagok használói (a távoktatási formát választók és tanteremben tanuló társaik egyaránt) tesztek (próbavizsgák és tematikus kérdéssorok) formájában ismerkedhetnek a hatósági vizsgán előforduló kérdésekkel.

 

Kresz tanfolyamhoz nyújtott támogatás

 A Kormány 55/2018.(III.23.) Korm.rendelete, a közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatásról, 2018.07.01-jétől:

  • magyar állampolgár veheti igénybe (ill. 2011. évi CCIV. tv. 39 paragrafus 1. bek. szt.),
  • aki a sikeres alapismeretek vizsga napján a 20. életévét nem töltötte be,
  • támogatás mértéke a tanfolyam díjának és sikeres közl. alapism. vizsga díjának össz., de legfeljebb 25.000.- Ft,
  • számlákkal kell igazolni a támogatással érintett díjak megfizetését.

 

E-learning képzés

Mindazoknak akiknek nem megoldható a tantermi képzés kötött idejű

elfoglaltságain részt venni.

Az e-leraning egy elektronikus tananyag, melyet bárhonnan és bármikor el lehet érni.

 

MIÉRT VÁLASSZA A QUALITÄT AUTÓSISKOLÁT?

Első érv
  Autósiskolánk gyors és szakszerű képzést nyújt a motoros - autós - teherautós - árufuvarozói kategóriákban.
Második érv
 

Iskolánk központi elhelyezkedésű, a vasútállomás, a városi- és vidéki autóbusz pályaudvar közvetlen közelében.

Harmadik érv
  Tanfolyamokat minden igényt kielégítő időbeosztással indítunk, délelőtti - délutáni - hétvégi elfoglaltsággal.
Negyedik érv
  Tanulóink eredményesen szerepelnek mint elméleti, mint gyakorlati vizsgákon.

 

Jelentkezési lap

Amennyiben jelentkezni szeretne autósiskolánk tanfolyamaira, töltse ki jelentkezési lapunkat, melyet ide kattintva tud letölteni.

Galéria