Motoros képzés

 

A tan­fo­lyamra je­lent­ke­zés fel­té­te­lei:
- A kötelező kor­ha­tár be­töl­tése.

(a korhatárok magyarországi területre vonatkoznak, ezek a korhatárok külföldön eltérőek lehetnek)


- Je­lent­ke­zési lap ki­töl­tése.


- Fel­nőtt­kép­zési és vállalkozási szer­ző­dés meg­kö­tése. Ha a jelentkező 18 évnél fiatalabb,  az

  iskolával kötött szerződést szülővel, törvényes képviselővel is alá kell íratni.


- Ha va­la­mely más ka­te­gó­ri­á­ból már ren­del­ke­zik ve­ze­tői en­ge­déllyel, ak­kor a ve­ze­tői

  en­ge­dély má­so­la­tá­nak be­nyúj­tása.


- Or­vosi al­kal­mas­ság­ról szóló iga­zo­lás fénymásolatának le­adása (eredeti bemutatása mellett),       há­zi­or­vostól, leg­alább 1. cso­portú (tantermi képzésnél, a tanfolyam kezdést követően is

  lehetséges),

  kivéve  AM kategória esetén(hiszen a vizsgahelyszín ezen kategória esetében nem kéri) ill. ha van érvényes vezetői engedély valamely kategóriából. A már meglévő vezetői engedélyt minden elméleti, illetve gyakorlati vizsgánál be kell mutatnia a tanulónak.

 

- Személyigazolvány és lakcímkártya fénymásolatának benyújtása.


- Az el­mé­leti tan­fo­lyam­ díj, illetve kresz vizsgadíj be­fi­ze­té­se. 

 

 

Alapfokú iskolai végzettséget legkésőbb az első vizsga napján igazolnia kell a tanulónak a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft.-nél (KAV), vagyis a vizsga helyszínén(a bizonyítvány bemutatásával). Ennek hiánya esetén a tanuló a következő vizsgára már nem bocsájtható. Kivéve AM kategória esetén.

 

Kategóriák:

"AM" (automata) - segédmotor kerékpár,  -50cm3-ig, max. 4 kw és 45 km/h      

            teljesítményű két- és    

            háromkerekű jármű, 13,5 éves kortól.

AM automata segédmotorra megszerzett jogosítvány csak automata kismotorra terjed ki.

 

"A1" - motorkerékpár, -125 cm3, max. 11 kw teljesítményű kétkerekű motorkerékpár,

           15,5 éves kortól.

 

"A1(B)" - A1 kategória B jogosítvány megléte mellett, 17 éves kortól.

 

"A2" - motorkerékpár, 395 cm3 -től, 25-35 kw teljesítményű oldalkocsi nélküli    

           motorkerékpár,  max. 0,2 kw/kg arány,  17,5 éves kortól.

 

"A2(A1,2-)" - A1 két éven belüli elméleti vizsgával, 400 cm3 -től, 25-35 kw teljesítményű

                       oldalkocsi nélküli motorkerékpár, max. 0,2 kw/kg arány, 18 éves kortól.

 

"A2(A1,2+)" - A1 két éven túli elméleti vizsgával, 400 cm3 -től, 25-35 kw teljesítményű

                       oldalkocsi nélküli motorkerékpár, max. 0,2 kw/kg arány, 18 éves kortól.

 

"A" - oldalkocsi nélküli motorkerékpár  595  cm3 -től,  min. 40 kw teljesítményű jármű,

         23, 5 éves kortól.

 

"A(Ak, A2, 2-)" - Ak, A2 két éven belüli elméleti vizsgával, 595 cm3 -től, min. 40 kw

                            teljesítményű jármű, 24 éves kortól.

 

"A(Ak, A2, 2+)" - Ak, A2 két éven túli gyakorlati vizsgával, 595 cm3 -től, min. 40 kw

                             teljesítményű jármű, 20 éves kortól.

 

"A(A1)" - A1 két éven belüli elméleti vizsgával, 595 cm3 -től, min. 40 kw teljesítményű

                 jármű, 24 éves kortól.

 

"A(A1)" - A1 két éven túli elméleti vizsgával, 595 cm3 -től, min. 40 kw teljesítményű

                 jármű, 24 éves kortól.

 

 

 Lehetőség van e-learninges (távoktatásos) formában elméleti tanfolyamot végezni.

Lásd: www.qualitat.hu/e-learning.html

 

 

 Rendelkezésre álló motorjaink:

  • Suzuki AV1 SV 650 S  645 cm3 benzin
  • Honda JC40 CBF125M  125 cm3 benzin
  • Honda PC36 CB600  600 cm3  benzin
  • Kawasaki ER500 ER5  499 cm3 benzin

 

 

 

 

 

 

 

 

Motoros tanfolyam díjak

A teljes táblázat megtekintéséhez mozgasd a táblázatot vizszintesen jobbra/balra.
Megnevezés Elméleti órák száma Elmélet díja Gyakorlati órák száma Gyakorlat díja Tandíj össz. Vizsgadíjak
AM (automata) 16 óra kresz és vezetés elmélet 35.000.- Ft 4 óra alap- és 6 óra főoktatás 40.000.- Ft 75.000.- Ft 4.600.- Ft kresz, 3.600.- Ft rutin, 3.600.- Ft forgalmi vizsgadíj
Megjegyzés: A tandíj részleteit az elmélet és a vezetés elején, a vizsgadíjakat az aktuális vizsga előtt kell fizetni.
A1 22 óra kresz, szerk. és üzem. ism., vezetés elmélete 45.000.- Ft 6 óra alap- és 10 óra főoktatás 75.000.- Ft 120.000.- Ft 4.600.- Ft kresz, 4.700.- Ft rutin, 11.000.- Ft forgalmi vizsga díj
Megjegyzés: A gyakorlati vezetés díját két részletben lehet fizetni, a vezetés folyamán.
A1(B) 1 ó kresz, 1 ó szerk.ism., 1 ó vezetés elmélet 1 ó alap- és 1 ó főoktatás 60.000.- Ft 4.600.- Ft kresz , 11.000.- Ft forgalmi vizsgadíj
A2 22 óra kresz. szerk. ism., vezetés elmélete 45.000.- Ft 6 ó alap- és 10 ó főoktatás 75.000.- Ft 120.000.- Ft 4.600.- Ft kresz, 4.700.- Ft rutin, 11.000.- Ft forgalmi vizsgadíj
Megjegyzés: A gyakorlat díját két részletben lehet fizetni a forgalmi vizsgáig.
A2(A1) ----- ----- 4 ó rutin-, 8 ó forgalmi vezetés 75.000.- Ft 75.000.- Ft 4.700.- Ft rutin, 11.000.- Ft forgalmi vizsgadíj
Megjegyzés: A tandíj teljes összegét a jelentkezéskor kell fizetni.
A 22 óra kresz, szerk.ism., vezetés elmélet 45.000.- Ft 10 ó alap-, 16 ó főoktatás 120.000.- Ft 165.000.- Ft 4.600.- Ft kresz, 4.700.- Ft rutin, 11.000.- Ft forgalmi vizsgadíj
Megjegyzés: A gyakorlati vezetés díja két részletben fizethető, a forgalmi vizsgáig.
A(A2) ---- ---- 4 óra alap- és 6 óra főoktatás 75.000.- Ft 75.000.- Ft 4.700.- Ft rutin, 11.000.- Ft forgalmi vizsgadíj
Megjegyzés: A tandíj teljes összegét a jelentkezéskor kell fizetni.
A(A1) ------------- ------------- 6 óra alap- és 10 óra főoktatás 85.000.- Ft 85.000.- Ft 4.700.- Ft rutin, 11.000.- Ft forgalmi vizsgadíj
Megjegyzés: A tandíjat a jelentkezéskor kell fizetni.
A2(A1) 3 ó kresz, szerk. ism. és vez.elm. 2 ó alap, 6 ó főoktatás 75.000.-Ft 4.600.- Ft kresz, 4.700.- Ft rutin, 11.000.- Ft forg. vizsgadíj
Megjegyzés: A tandíjat az elmélet és a gyakorlat kezdetén kell fizetni.
A(A2) 3 ó kresz, szerk.ism., vez. elmélet 2 ó alap-, 6 ó főoktatás 75.000.- Ft 4.600.- Ft kresz, 4.700.- Ft rutin, 11.000.- Ft forg. vizsgadíj.
Megjegyzés: A tandíjakat az elmélet és gyakorlat kezdetén kell fizetni.
A(A1) 3 ó kresz, szerk.ism., vez. elmélet 4 ó alap-, 6 ó főoktatás 85.000.- Ft 4.600.- Ft kresz, 4.700.- Ft rutin, 11.000.- Ft forg. vizsgadíj
Megjegyzés: A tandíjakat az elmélet kezdetén kell fizetni.

Igénybevehető kedvezményeink: 

 

   - tankönyv használat,

 

   - motor használat (saját motor-hozatal esetén iskolánk biztosítja a tanulónak, hogy oktatónkkal egyeztethessen és megbeszéljék ebben az esetben hogyan működik gyakorlati képzésünk)

 

Egyéb felmerülő költségek:

 - orvosi alkalmassági vélemény (háziorvos adja ki a mindenkori előírásoknak

   megfelelően),

 - jogosítvány kiállítása az okmányirodában (a mindenkori előírásoknak megfelelően), (első  

   jogosítvány ingyenes).

 

 

Van lehetőség  "Motoros" tanfolyam végzésével egyidejűleg  "B" kategóriás képzést is igénybe venni. Ebben az esetben a motoros képzés díjából B+A1/A2 esetén 10% kedvezményt, B+A esetén 20% kedvezményt biztosítunk a vezetési tandíj árából.

 

Elsősegély tanfolyam és vizsga annak szükséges, aki nem rendelkezik ilyen igazolással.

A jogosítvány kiállításának feltétele az elsősegély tanfolyam elvégzése. 

 

 

Vizsgára az a tanuló bocsájtható, aki az előírt óraszámot teljesítette, hiányzás esetén azt köteles pótolni. A határidők lejárta után, melyet szerződéseinkben megtalál a tanulónk, tanfolyam ismétlés / képzés újrakezdése szükséges.

Elméleti vizsga a kötelező életkor betöltése előtt negyed évvel tehető le, gyakorlati vizsga csak a kötelező életkor betöltésével végezhető.

 

Ha az "AM" kategóriás képzés gyakorlati oktatása automata váltós segédmotorral történik,

akkor a jogosítvány is csak ilyen kikötéssel lesz érvényes. 

 

Teszt gyakorlási lehetőség: 

 

- Vizsgafelkészítő gyakorló tesztek segítségével, az autósiskola által beregisztrálva az E-titán

  rendszerébe (díja kategóriánként eltérő lehet).

A hatósági vizsgakérdéseket – véletlenszerűen generált kérdéssorok formájában, válaszok nélkül - használhatja a felhasználó. A tananyagok használói (a távoktatási formát választók és tanteremben tanuló társaik egyaránt) tesztek (próbavizsgák és tematikus kérdéssorok) formájában ismerkedhetnek a hatósági vizsgán előforduló kérdésekkel.

 

Kresz tanfolyamhoz nyújtott támogatás

 A Kormány 55/2018.(III.23.) Korm.rendelete, a közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatásról, 2018.07.01-jétől:

  • magyar állampolgár veheti igénybe (ill. 2011. évi CCIV. tv. 39 paragrafus 1. bek. szt.),
  • aki a sikeres alapismeretek vizsga napján a 20. életévét nem töltötte be,
  • támogatás mértéke a tanfolyam díjának és sikeres közl. alapism. vizsga díjának össz., de legfeljebb 25.000.- Ft,
  • számlákkal kell igazolni a támogatással érintett díjak megfizetését.

 

E-learning képzés

Mindazoknak akiknek nem megoldható a tantermi képzés kötött idejű

elfoglaltságain részt venni.

Az e-leraning egy elektronikus tananyag, melyet bárhonnan és bármikor el lehet érni.

 

MIÉRT VÁLASSZA A QUALITÄT AUTÓSISKOLÁT?

Első érv
  Autósiskolánk gyors és szakszerű képzést nyújt a motoros - autós - teherautós kategóriákban.
Második érv
 

Tanulóink eredményesen szerepelnek mint elméleti, mint gyakorlati vizsgákon.

Harmadik érv
  Oktatóink az Önök időbeosztásához igazodva tartják a gyakorlati vezetésüket.
 
   

 

Jelentkezési lap

Amennyiben jelentkezni szeretne autósiskolánk tanfolyamaira, töltse ki jelentkezési lapunkat, melyet ide kattintva tud letölteni.

Galéria