Teherautós képzés

 

A tan­fo­lyamra je­lent­ke­zés fel­té­te­lei "C" kategória esetén:


- 18 éves kor­ha­tár be­töl­tése (az alábbi korhatár magyarországi területre vonatkozik, ez a korhatár külföldön eltérő lehet)

 

- Ér­vé­nyes "B" ka­te­gó­riás ve­ze­tői en­ge­dély. A ve­ze­tői en­ge­dély má­so­la­tá­nak be­nyúj­tása.


- 2. cso­portú or­vosi al­kal­mas­sági (háziorvostól) másolata - kresz vizsgához szükséges.


- A je­lent­ke­zési lap ki­töl­tése.

 

-Szem. igazolvány, lakcímkártya másolata.


- Fel­nőtt­kép­zési és vállalkozási szer­ző­dés meg­kö­tése. 


- Az el­mé­leti tan­fo­lyam­díj be­fi­ze­té­se.

 

                                    +  "CE" kategória esetén:

 

+ Érvényes "C" kategóriás vezetői engedély vagy vizsgaigazolás másolatának benyújtása.

 

+ 2 éves érvényes vezetői engedély nemzetközi kategóriából.

 

 Alapfokú iskolai végzettséget legkésőbb az első vizsga napján igazolnia kell a tanulónak a Közlekedési Hatóságnál (a bizonyítvány bemutatásával). Ennek hiánya esetén a tanuló a következő vizsgára már nem bocsájtható.

Teherautós tanfolyam díjak

A teljes táblázat megtekintéséhez mozgasd a táblázatot vizszintesen jobbra/balra.
Megnevezés Elméleti órák száma Elmélet díja Gyakorlati órák száma Gyakorlat díja Tandíj össz. Vizsgadíjak
"C" -e-learning -es képzés kresz, szerk. ism., vez. elmélet, munkavéd., tűzvéd., szállítás, biztons.ell. üzem. 75.000.- 6 óra alap- és 23 óra főoktatás 2x 110.000.-(220.000.-) 295.000.- 3* 4.600.- Ft kresz - szerkezeti ism.- munkavéd.,tűzvéd.száll., 4.400.- Ft biztonsági ell., 3.500.- Ft rutin, 11.000.- Ft firgalom
Megjegyzés: Első részlet 75.000.- Ft beiratkozáskor fizetendő, a fennmaradt tandíjat a forgalmi vizsgáig szükséges rendezni.
"CE" 20 ó kresz, szerk.ism., vez.elmélet, bizt. ell. üzem. ism. 60.000.- 6 óra alap- és 8 óra főoktatás 2 x 57.500.-(115.000.-) 175.000.- 2* 4.600.- Ft kresz - szerkezeti ism., 4.400.- Ft biztonsági ell., 3.500.- Ft rutin, 11.000.- Ft firgalom
Megjegyzés: Az első részlet 60.000.- Ft beiratkozáskor fizetendő, a fennmaradt tandíjat a forgalmi vizsgáig szükséges rendezni.

Vizsgára az a tanuló bocsájtható, aki az előírt óraszámot teljesítette, hiányzás esetén azt köteles pótolni. A határidők lejárta után, melyet szerződéseinkben megtalál a tanulónk, tanfolyam ismétlés / képzés újrakezdése szükséges.

A tanulónak minden vizsga előtt be kell mutatnia a már meglévő jogosítványát a vizsga helyszínén.

 

Teszt gyakorlási lehetőség:
- Vizsgafelkészítők segítségével, az autósiskola által beregisztrálva az E-titán rendszerébe (díja kategóriánként eltérő lehet):

 

A hatósági vizsgakérdéseket – véletlenszerűen generált kérdéssorok formájában, válaszok nélkül - használhatja a felhasználó. A tananyagok használói (a távoktatási formát választók és tanteremben tanuló társaik egyaránt) tesztek (próbavizsgák és tematikus kérdéssorok) formájában ismerkedhetnek a hatósági vizsgán előforduló kérdésekkel.

Kresz tanfolyamhoz nyújtott támogatás

 A Kormány 55/2018.(III.23.) Korm.rendelete, a közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatásról, 2018.07.01-jétől:

  • magyar állampolgár veheti igénybe (ill. 2011. évi CCIV. tv. 39 paragrafus 1. bek. szt.),
  • aki a sikeres alapismeretek vizsga napján a 20. életévét nem töltötte be,
  • támogatás mértéke a tanfolyam díjának és sikeres közl. alapism. vizsga díjának össz., de legfeljebb 25.000.- Ft,
  • számlákkal kell igazolni a támogatással érintett díjak megfizetését.

 

E-learning képzés

Mindazoknak akiknek nem megoldható a tantermi képzés kötött idejű

elfoglaltságain részt venni.

Az e-leraning egy elektronikus tananyag, melyet bárhonnan és bármikor el lehet érni.

 

MIÉRT VÁLASSZA A QUALITÄT AUTÓSISKOLÁT?

Első érv
  Autósiskolánk gyors és szakszerű képzést nyújt a motoros - autós - teherautós kategóriákban.
Második érv
 

Tanulóink eredményesen szerepelnek mint elméleti, mint gyakorlati vizsgákon.

Harmadik érv
  Oktatóink az Önök időbeosztásához igazodva tartják a gyakorlati vezetésüket.
 
   

 

Jelentkezési lap

Amennyiben jelentkezni szeretne autósiskolánk tanfolyamaira, töltse ki jelentkezési lapunkat, melyet ide kattintva tud letölteni.

Galéria